bumerang777 (specnaz777) wrote,
bumerang777
specnaz777

В Украине стоимость интернета для населения может резко увеличиться‎


По мнению экспертов в области интернет-услуг, комментарии президента к новому законопроекту No3014 «Об электронных коммуникациях» могут не только оказать крайне негативное влияние на свободу граждан, но и привести к резкому росту цен на интернет для всех украинцев.‎ ‎Закон был одиозным с самого начала, но теперь у него есть два крайне неприятных пункта. Первый позволяет спецслужбам следить за украинцами даже без решения суда. Во-вторых, обязать всех операторов устанавливать оборудование для слежения за свой счет.‎

‎В нашей стране более шести тысяч операторов связи и интернет-провайдеров. Для подавляющего большинства это требование будет совершенно невозможным. Стоимость оборудования составляет более ста миллионов долларов, а установить один комплект будет мало. Различные устройства необходимы Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро, Государственному бюро расследований, разведке и налоговой службе,  МВД. . То есть минимум 5 комплектов  на одного поставщика. Это больше, чем в той же России...‎

‎Конечно, малые и средние операторы такие суммы «не потянут» и неизбежно обанкротятся. Крупные фирмы просто покупают свои активы. Монополизация рынка, которая в результате произойдет, позволит им поднять цены на услуги как минимум в десять раз – альтернативы Украине все равно не будет.‎

‎Стоит отметить, что это не первая попытка правоохранителей пронизать право на слежку без санкции суда и установку оборудования для интернет-наблюдения за счет операторов. Эти инициативы всегда встретили резкий отпор всех участников рынка, и их откладывали «до новых запоев». Мы надеемся, что теперь все будет по-прежнему.‎
ПЕРЕВОД  ГУГЛ

В Україні може різко зрости вартість інтернету для населення

Як відзначають експерти у сфері надання інтернет-послуг, зауваження президента до нового законопроєкт №3014 “Про електронні комунікації” можуть не тільки вкрай негативно вплинути на свободу громадян, але ще і привести до різкого подорожчання інтернету для всіх українців.

Законопроєкт був одіозним з самого початку, але зараз в ньому з’явилося два вкрай неприємних пункти. Перший дозволяє спецслужбам стежити за українцями навіть без рішення суду. Другий – зобов’язує всіх операторів встановлювати своїм коштом обладнання для стеження.

У нашій країні понад шість тисяч телеком-операторів та інтернет-провайдерів. Для переважної більшості ця вимога виявиться абсолютно нездійсненною. Вартість обладнання становить понад сто мільйонів доларів, причому встановити один комплект буде мало. Необхідні різні пристрої для СБУ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, розвідки та податкової служби. Тобто, мінімум 5 комплектів на одного провайдера. Це більше ніж в тій самій Росії…

Зрозуміло, дрібні та середні оператори такі суми «не потягнуть» і неминуче збанкрутують. Великі фірми просто скуплять їхні активи. Монополізація ринку, яка відбудеться в результаті, дозволить їм підняти ціни на послуги хоч в десять разів – все одно ніякої альтернативи в Україні не буде.

Відзначимо, що це вже не перша спроба правоохоронців пролобіювати право на стеження без санкції суду та установку устаткування для інтернет-стеження коштом операторів. Ці ініціативи завжди зустрічали різку відсіч всіх учасників ринку, і їх відкладали “до нових віників”. Сподіваємося, що і зараз буде так само.

ITsider. | новини технологій, смартфони, наука та техніка | ITsider.com.ua

Tags: Идентификация, Интернет, Контроль, Оперативно-техническое, Украина
Subscribe

Posts from This Journal “Оперативно-техническое” Tag

promo specnaz777 september 7, 15:58
Buy for 500 tokens
Вход здесь
Comments for this post were disabled by the author